PORTEKİZ TURİSTİK VİZE İŞLEMLERİ

NEDİR?

Turistik vizesi almak isteyen şahısların gerekli evraklarını hazırlayarak yetkili birimlere teslim etmesi gerekmektedir. Bu vize türünde şahıslar sınırlı süre ile seyahatlerini yaparak ülkeye geri dönüş sağlamalıdır.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?  

Turistik vizesi şahıslara en fazla 180 Günlük süre için verilmektedir. Bu süre içerisinde ise en fazla 90 günlük konaklama hakkı verilmektedir.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu turistik vizesi işlemleri için başvuru yapılması gereken tek mercidir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Pasaport
 2. Portekiz Schengen Vize Başvuru Formu
 3. Biometrik Fotoğraf
 4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 5. Finansal Durumu Gösterir Belgeler
 6. Portekiz Turistik Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe
 7. Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe
 8. Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler 
 9. Seyahat Amacını Ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler
 10. Portekiz Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler
 11. Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

BİOMETRİK VERİ GEREKLİ MİDİR?

Eğer şahıslar beş yıl içerisinde biyometrik veri işlemi yapılmadı ise bu durumda turistik vizesi almak isteyen şahısların biyometrki veri ibrazında bulunması gerekecektir. Schengen ülkelerinin ortak veri tabanı olan yere kayıt edilmelidir.

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKMEKTEDİR?

Seyahat edilecek tarihten 2 hafta önce başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre seyahatin sekteye uğramaması için önemlidir.

NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?

Portekiz turistik vizesi şahısların evraklarını teslim ettikten sonra en fazla 10 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

 

PORTEKİZ TİCARİ VİZE İŞLEMLERİ

NEDİR?

Portekiz’de ticari faaliyette bulunmak isteyen şahısların alması gereken bir vize türüdür. Bu bize türü ile şahıslar ticari işlemlerini yapabileceği gibi Portekiz’de ticari fuarlara da katılabilinirler.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Portekiz ticari vizesi şahıslara en fazla 3 aylık ve 6 aylık olarak verilmektedir. Bu süre bitmeden şahısların ülkeden çıkışını yapmaları gerekmektedir.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu bütün başvuruları almak ile görevli birimdir.

DAVETİYE NASIL OLMALIDIR?

Davetiyede beraber iş yapılacak olan firma yetkilisinin tüm bilgileri yer almalıdır. Aynı zamanda şirkete ait tüm bilgilerin de yer alması esastır.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz Schengen Vize Başvuru Formu
 2. Pasaport 
 3. Biometrik Fotoğraf
 4. T.C. Kimlik Cüzdanı
 5. Portekiz Konsolosluğu’na Portekiz Ticari Vize müracaatı için başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin beyanı; Nüfus Cüzdanı’nın ön ve arka yüz  fotokopileri sunulmalıdır.
 6. Portekiz Vize Talep Dilekçesi
 7. Portekiz Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe hazırlamalıdır.
 8. Portekiz Ticari Vize Davetiyesi
 9. Portekiz Konsolosluğu’na hitaben, davet eden Portekiz şirket yetkilisi tarafından göndereilen İngilizce/Portekizce bir Davetiye; davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, seyahatin sebebi, seyahat tarihleri ve davet eden kişinin kimlik bilgisi, şirketteki görevi, firmanın ünvanı ve  iletişim bilgisini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Davetiye,  antetli kağıda ve kaşeli olması zorunludur.
 10. Mali Durumun Beyan Edilebilmesi için Gerekli Evraklar
 11. Portekiz Konsolosluğu, Portekiz’e ticari seyahat gerçekleştirecek olan başvuru sahibinin seyahat masraflarının teminatı olan bakiyeyi banka hesabında gösteren; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı/Dökümü (güncel ). Banka yetkilisinin ıslak imza, kaşesi ve  bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

İş/Mesleki Duruma Bağlı Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. Portekiz Ticari Vize başvuru işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirkete bağlılığını ibraz eden belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü (son 3 aylık).
 2. Portekiz Ticari Vize başvurusu yapan kişi Çiftçi ise; Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi.
 3. Portekiz Ticari Vize başvurusu yapan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise;mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 
 4. Portekiz Ticari Vize başvurusu yapan kişi yabancı uyruklu ise; T.C. Oturma/İkamet İzni: seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği bulunması zorunludur.
 5. Seyahat Planını Destekleyen Belgeler
 6. Seyahat Sağlık Sigortası
 7. Portekiz Ticari Vize başvurusu sırasında ibraz edilecek gerekli belgeler

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten iki hafta önceye kadar başvuru yapılması tavsiye edilmelidir. Şahıslar seyahatlerinde aksaklık yaşamak istemiyor ise bu süreyi göz önüne almalıdır.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu almak üzere yetkili vize merkezleri hizmet sunmaktadır.

 

PORTEKİZ AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZE İŞLEMLERİ

NEDİR?

Portekiz’de yer alan aile ve arkadaşları ziyaret etme amaçlı alınması gereken bir vize türüdür.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Aile ve arkadaş ziyareti vizesi diğer schengen ülkelerinde olduğu gibi şahıslara en fazla 180 günlük verilmektedir.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu şahısların turistik vize işlemlerini alan tek yetkili mercidir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz Schengen Vize Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. Biometrik Fotoğraf
 4. ortekiz Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi
 5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 6. Portekiz Vize Talep Dilekçesi
 7. Mali Durumun Beyan Edilebilmesi için Gerekli Evraklar
 8. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü (son 3 aylık).
 9. Portekiz Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.
 10. Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname).
 11. Seyahat Sağlık Sigortası

DAVETİYE NASIL OLMALIDIR?

Davetiyede şahısların seyahatinde ziyaret edecekleri kişinin iş, kimlik ve adres bilgileri yer almalıdır. Bu bilgiler araştırılacağından şahısların davetiyede doğru bilgiler bulundurması gerekmektedir.

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten en fazla üç ay önce başvuru yapmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevular vize merkezleri aracılığı ile alınmalıdır.

 

PORTEKİZ TRANSİT VİZE İŞLEMLERİ

NEDİR?

Transit vize şahısların bir ülkeye giderken Portekiz üzerinden aktarma yapacakları durumda almaları gereken bir vize türüdür. Ülkeden geçişlerde alınan bu vize türü ile şahıslar ülkede dolaşım sağlayamaz.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Portekiz transit vizesi şahıslara uzun süreli olarak verilemez. Şahıslar sadece geçiş hakkı kullanacağından ülkede dolaşım sağlayamazlar.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu’na başvuru yapmak gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz vize başvuru formu
 2. Pasaport
 3. 2 adet biometrik fotoğraf
 4. Vize talep dilekçesi
 5. Gideceğiniz ülkeye ait oturma müsadesi veya vizenin pasaportta ki ilgili sayfanın fotokopisi veya gideceğiniz ülkeye giriş izni veren belgeler
 6. Kimlik fotokopisi
 7. Uçak bileti
 8. Seyahat sağlık sigortası

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten en az iki hafta önce başvuru işlemlerini başlatmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Vize merkezleri randevu işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

 

PORTEKİZ VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

NEDİR?

Portekiz vatandaşlık işlemleri şahısların Portekiz vatandaşlığına geçmek istedikleri taktirde başlatması gereken işlemlerdir. Gerekli şartları sağlayan herkes Portekiz vatandaşlığı için başvuruların yapabilirler.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Portekiz vatandaşlığı en fazla şahıslara bir yıllık olarak verilir ve şahıslar istediği taktirde bu süreyi uzatabilirler.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz konsolosluğu şahısların tüm işlemlerini alan birimdir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz vize başvuru formu
 2. Pasaport
 3. 2 adet biometrik fotoğraf
 4. Vize talep dilekçesi
 5. Gideceğiniz ülkeye ait oturma müsadesi veya vizenin pasaportta ki ilgili sayfanın fotokopisi veya gideceğiniz ülkeye giriş izni veren belgeler
 6. Kimlik fotokopisi
 7. Uçak bileti
 8. Seyahat sağlık sigortası

 

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Portekiz vatandaşlığına geçmek isteyen şahıslar gerekli şartları sağladığı taktirde başvurularını istediği zamana yapabilirler.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu alırken şahısların vize merkezleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

PORTEKİZ ERASMUS VİZESİ

NEDİR?

Eramsus vizesi şahıslara öğrenci değişim programı kapsamına katılan öğrencilere verilmesi gereken bir vize türüdür.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Erasmus vizesi şahıslara en fazla 3 aylık ve 6 aylık süre için verilmektedir.

NEREYE BAŞVURULUR?

 Portekiz Konsolosluğu’na başvuru yapmak gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz’den temin edilecek kabul yazısı: Stajın hangi kurum aracılığıyla yapıldığına dair belge
 2. Üniversite dilekçesi: Erasmus stajyerleri ve bursiyerleri Türkiye’de eğitim gördükleri üniversiteden staj göreceklerine dair belge temin etmelidirler.
 3. Learning Agreement for Traineeships: Erasmus stajyerleri için “Learning Agreement for Traineeships”, tüm sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin sonradan ibraz edileceği durumlarda, Portekiz’deki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj ücretinin yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine dair bilgi içermelidir.
 4. Öğrenci belgesi veya iş sözleşmesi: Başvuru sahibinin Türkiye’de hangi işle meşgul olduğunu veya hangi alanda öğrenim gördüğünü destekleyici belgeler.  Belgeler İngilizce veya Portekizce onaylı tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.
 5. Finansal Belgeler: Staj vizesi başvuru sahibinin Portekiz’de kalacağı süre boyunca geçimini nasıl sağlayacağına dair belgeler. Erasmus staj programı kapsamında burs alınacaksa okuldan burs miktarını ve burs alınacak dönemi belirten belge ibraz edilmelidir.

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten en fazla 3 ay önce başvuru işlemleri için ilgili birimlerle ile irtibat kurmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu almak için şahısların Portekiz Konsolosluğuna başvuru yapması gerekmektedir.

 

PORTEKİZ ÖĞRENCİ VİZESİ

NEDİR?

Öğrenci vizesi almak isteyen şahıslar öğrenimini Portekiz’de tamamlamak üzere bu vizeye sahip olabilir.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

Portekiz öğrenci vizesi şahıslara en fazla bir yıllık olarak verilmektedir şahıslar isterse bu züreyi daha sonra uzatabilirler.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu şahısların evraklarını kabul eden birimdir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Şirket sahipleri için Konsolosluğa hitaben yazılmış kaşe ve imzalı)
 2. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
 3. 2 adet biometrik fotoğraf (35x45 ölçülerinde, beyaz fon arkalı, güncel)
 4. T.C kimlik fotokopisi
 5. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)
 6. Banka hesap özeti  (son 3 aya ait, en az 2500 tl bakiye, kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile)

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten önce başvuru yapmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Vize merkezleri randevu alırken şahıslara yardımcı olmaktadır.

 

PORTEKİZ AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ

NEDİR?

Aile birleşimi vizesi şahıslara aile birleşimi yapmak istedikleri noktada verilmektedir.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

En fazla 180 günlük olarak Portekiz aile birleşimi vizesi almak mümkündür.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu’na başvuru yapmak gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Portekiz Schengen vizesi başvuru formu
 2. Biometrik Fotoğraf: Portekiz aile birleşimi vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar 3 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde
 3. Pasaport: Portekiz aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuruları için kullanılacak pasaportlar, son 10 yıl içerisinde çıkarılmış
 4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu eşin bilgilerini içermelidir.
 6. Muvafakatname: Kişi 18 yaşından küçük ise, anne baba onaylı, orijinal belge
 7. 16 yaşında evlilik yapacak kişileri için mahkeme kararı: Evlenebileceğine dair, Portekizce Tercüme edilmiş
 8. Portekiz doğum belgesi: Portekiz vatandaşı eş daha önceden Türk vatandaşlığı bulunmuyor ise
 9. Boşanma kararı ve Boşanma ilanı: Daha önce evlilik yapmış kişiler; yapmış oldukları evliliklerinin boşanma kararı ve boşanma ilanını Portekizce Tercüme ettirilmiş olarak hazırlamalılar
 10. Oturma İzni, Pasaport, Kimlik Kartı: Portekiz’deki eşe ait oturma izni, Kişinin Portekiz pasaportu ve kimlik kartının fotokopisi
 11. Portekizce bilindiğine dair belgeler: Basit ve yeterli seviye de Portekizce bilindiğine dair belgeler
 12. Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği
 13. Portekiz’de evlilik yapmak için vize müracaatında bulunacak kişiler ek olarak organize etmelidir;
 14. Uluslararası evlenme ehliyet belgesi

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten en fazla 3 at önce başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu alırken şahısların vize merkezleri ile iletişime geçmesi önerilmektedir.

 

PORTEKİZ OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ

NEDİR?

Uzun süreli oturum ve çalışma izni almak isteyen şahısların Portekiz Konsolosluğu’na gerekli şartları sağladığına dair belgelerini sunması gerekmektedir.

KAÇ GÜNLÜK ALINABİLİR?

En fazla şahıslara 6 aylık olarak verilir. Bu süre uzatılabilinir.

NEREYE BAŞVURULUR?

Portekiz Konsolosluğu şahısların oturum ve çalışma izni almak için başvurdukları yetkili mercidir.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Pasaportun aslı : 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve vize başvurusu tarihinden itibaren 1 yıl daha fazladan geçerlilik süresi olmalıdır. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların Schengen vize sayfalarının foto kopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.).

 

 1. Dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış Schengen başvuru formu (formun Ingilizce veya Fransızca doldurulması gerekecektir)
 2. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki adet vesikalık fotoğraf (35X45 abatlarında). Fotoğrafın arka sına isim soy isim yazılması gerekiyor. 2 fotoğraf.
 3. Gidiş uçak rezervasyonları (varsa) / Airtickets reservation (if applicable)
 4. İş akdi (orijinal ve fotokopi ) / agreement (contract) (original and photocopy)
 5. Sağlık raporu, ingilizce ya da fransızca düzenlenmemişse bu dillere noter onaylı çevirisi /
 6. Adli sicil belgesi, ingilizce ya da fransızca düzenlenmemişse bu dillere noter onaylı çevirisi ve apostili ve photokopisi/
 7. Doğum belgesi, ingilizce ya da fransızca düzenlenmemişse bu dillere noter onaylı çevirisi ve apostili
 8. Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için: Turkiyede oturma izni fotokopisi (en az vize bitiş tarihine kadar geçerli olmalıdır)
 9. Acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.
 10. Vize ve servis ücreti (nakit ve türk lirası olarak başvuru ofisimizde ödenecektir)

 

NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİR?

Seyahat edilecek tarihten en fazla 3 ay önce başvuru yapmak gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Randevu alırken şahıslar vize merkezleri ile iletişime geçebilirler.

 

PORTEKİZ VİZE REDDİ

NEDENLERİ NEDİR?

Eksik evrak ve evraklarda yer alan bilgilerin doğru olmaması durumunda vize reddi oluşur. Aynı zamanda şahısların seyahat bitiminde ülkeden çıkacağına dair belgelerin de bulunması gerekmektedir. Bu belgelerin eksikliği vize reddine sebebiyet verecektir.

İTİRAZ HAKKI

Şahısların vize reddi oluşumda itiraz hakkı bulunmaktadır.

İTİRAZ ŞEKLİ

Dilekçe yazarak şahıslar vize reddine itirazda bulunabilirler.

ÜCRET İADESİ VAR MI?

Ücret iadesi kesinlikle yapılamaz.

 

PORTEKİZ VİZE ÜCRETLERİ

Vize ücretleri şahıslara seyahat amaçlarına göre ve vize süresine göre belirlenerek bildirilir.

PORTEKİZ KONSOLOSLUKLAR

 • Ankara Büyükelçilik
 • İstanbul Fahri Konsolosluğu

 

PORTEKİZ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

DAVETİYE ;

- PORTEKİZ ’da ziyaret edeceği kişiden yazı (telefon adres bilgileri ve kişinin kimlik fotokopisi Okunaklı) DAVETİYE 

  - Ticari Seyahatlerde Firma DAVETİYESİ

 

 1. Pasaport ( En az Bir Yıl Süresi Olan ) Var ise Eski Pasaportlarınız 
 2. Biometrik Fotoğraf 2 Adet ( 3.5 mm 4.5mm Ebatında 4 Aydan Eski olmayan ) 
 3. Schengen Başvuru Formu ( Firmamızca sağlanacak )
 4. Yurt dışı Seyahat Sigortası 30.000 Euro Teminatlı Seyahatinden Birgün Önce Başlayan Seyahati Kapsayan (Firmamızca sağlanabilmektedir.)
 5. Otel Konfirmasyonu 
 6. Uçak Bileti
 7. Kimlik Fotokopisi
 8. Nüfus Müdürlüğünden veya E Devletten Alınmış NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ Aslı (Tam Vukuatlı Anne, Baba ,Kardeş , Eş Çocuk Ve YERLEŞİM YERİ Yazan YERLEŞİM YERİ görünmeyen belgelerde Muhtardan İKAMETGAH İLMUHABERİ alınması zorunludur.) E-Devletten Barkodlu da alınabilir.
 9. Öğrenci veya Çalışmıyor ise Sponsor Evrakları ( Baba , Anne,Eş Çalışma Belgeleri ) ÖNEMLİ !!!!!!
 10. Gidecek Kişi 18 Yaşından Küçük ise MUVAFAKATNAME

 

 EK OLARAK BAŞVURU SAHİBİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN KENDİSİNE UYGUN EVRAK LİSTESİ HAZIRLANMALIDIR.


 PORTEKİZ VİZESİ ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. İlgili Makama, Vize Bölümü’ne hitaben çalıştığı işyeri tarafından antetli kağıda/yazıcıdan yazılmış,  kişinin ne tarihten beri hangi pozisyonda çalıştığını ve izin tarihlerini belirten yazı. İmza sirküleri yetkilileri tarafından kaşe ve imzalı olmalıdır.
 3. İmza Sirküleri fotokopisi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ve son durum belirtir fotokopisi
 5. Ticaret Odası “Faaliyet Belgesi” (son altı ay geçerli) aslı
 6. Ticaret Odası “Oda Sicil Kayıt Süreti” (son altı ay geçerli) aslı
 7. Vergi Levhası (son yıl tasdiklenmiş) fotokopisi
 8. SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.
 9. Son 3 aylık, banka kaşeli•imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe • imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir veya kargo yapılmalıdır) )+Banka imza sirküleri fotokopisi

 

PORTEKİZ VİZESİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. İlgili Makama, Vize Bölümü’ne hitaben çalıştığı işyeri tarafından antetli kağıda/yazıcıdan yazılmış,  kişinin ne tarihten beri hangi pozisyonda çalıştığını ve izin tarihlerini belirten yazı. İmza sirküleri yetkilileri tarafından kaşe ve imzalı olmalıdır.
 3. İmza Sirküleri fotokopisi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ve son durum belirtir fotokopisi
 5. Ticaret Odası “Faaliyet Belgesi” (son altı ay geçerli) aslı
 6. Ticaret Odası “Oda Sicil Kayıt Süreti” (son altı ay geçerli) aslı
 7. Vergi Levhası (son yıl tasdiklenmiş) fotokopisi
 8. SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.
 9. SGK İşe Giriş Bildirgesi• firma kaşeli ve imzalı.
 10. Maaş Bordrosu son 3 aylık ve firma kaşeli, imzalı
 11. Son 3 aylık, banka kaşeli•imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe • imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir veya kargo yapılmalıdır) )+Banka imza sirküleri fotokopisi

 

 PORTEKİZ VİZESİ SERBEST AVUKAT & DOKTOR İÇİN  GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. İmza Beyannamesi fotokopisi
 3. Bağlı bulunulan Oda / Baro ‘dan yazı aslı
 4. Kuruma ait kimlik kartı fotokopisi
 5. Vergi Levhası (son yıl tasdiklenmiş) fotokopisi
 6. SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.
 7. Son 3 aylık, banka kaşeli•imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe • imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir veya kargo yapılmalıdır) )+Banka imza sirküleri fotokopisi

 

 PORTEKİZ VİZESİ  KAMU PERSONELİ GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. Büyükelçilik Vize Bölümü’ne hitaben çalıştığı işyeri tarafından antetli kağıda/yazıcıdan yazılmış,  kişinin ne tarihten beri hangi pozisyonda çalıştığını belirten yazı. İmza sirküleri yetkilileri tarafından kaşe ve imzalı olmalıdır.
 3. Maaş Bordrosu son 3 aylık ve kurum tarafından kaşeli, imzalı
 4. SGK BARKOD’lu Hizmet Dökümü aslı veya online dökümü.
 5. Son 3 aylık, banka kaşeli•imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe • imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir veya kargo yapılmalıdır)+Banka imza sirküleri fotokopisi

 

PORTEKİZ VİZESİ  FAİZ VE KİRA GELİRİ İLE GEÇİMLERİNİ SAĞLAYANLAR İÇİN VİZE EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. Faiz geliri alıyor ise bankadan 6 aylık kaşeli imzalı vadeli hesap ekstresi faizlerin yattığını gösteren ve bankanın imza sirküleri fotokopisi
 3. Kira kontratı fotokopisi•Kiralar bankaya yatıyor ise mutlaka kiraların yattığının göründüğü 6 aylık kaşeli imzalı banka ekstresi ve ekstreyi imzalayan memurların imza sirküleri fotokopisi
 4. Tapu fotokopileri ve araç ruhsatları
 5. Banka referans yazısı zorunlu değildir.
 6. Banka mevduatlarının ve birikimlerinin göründüğü üst yazı zorunlu değildir

 

 PORTEKİZ VİZESİ ÇİFTÇİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.
 2. Çiftçilik belgesi ( ziraat odalarından son 3 ay içeresinde alınmış olmalıdır aslı )
 3. Mesleki Onay belgesi ( ziraat odalarından son 3 ay içeresinde alınmış olmalıdır ) zorunlu değildir
 4. Kapasite Raporu belgesi ( ziraat odalarından son 3 ay içeresinde alınmış olmalıdır ) zorunlu değildir
 5. E devletten barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü
 6. Tapu fotokopileri•Kira kontratları•Araç ruhsatları var ise
 7. Son 3 aylık, banka kaşeli•imzalı, işlem hareketli bakiyeli banka hesap dökümü ve banka maaş hesap dökümü (son 3 aylık banka hesap dökümlerinin banka kaşe • imza tarihlerinin, başvurunun yapılacağı hafta içinde olması zorunluluğundan dolayı, vize başvurusuna gelirken bankadan alınıp elden getirilmesi gereklidir veya kargo yapılmalıdır)+Banka imza sirküleri fotokopisi

 

 PORTEKİZ VİZESİ  EMEKLİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;

 1. SGK dan emekli olduğuna dair belge (Islak imzalı ve kaşeli) E•Devletten Barkodlu Bir şekilde de alınabilir.
 2. Emekli maaşını gösterir belge (son 3 aylık banka hesap özeti ıslak imzalı•kaşeli ve emekli cüzdanı).
 3. Şahsın İsminin Göründüğü Şahsa Ait Son üç ay içerisinde Alınmış içerisinde Yeteri Kadar Bakiyesi Bulunan Bankadan Kaşeli ve Islak İmzalı BANKA 
 4. HESABI aslı ve Bankanın İmza sirküleri fotokopisi  ( Defter Karton Banka Hesap Dökümanları Kabul edilmemektedir )•Güncel istendiği için Randevudan 5 gün önceki süreç içerisinde alınmalıdır+Banka imza sirküleri fotokopisi
 5. Seyahat  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin telefon numarası, mail adresi ,adresi, adı  soy adı açıkça yazmalıdır.
 6. PORTEKİZ VİZESİ  ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ;
 7. •Öğrenci Belgesi Aslı 3 aydan Eski Olmayan ( Okul Dönemi içerisinde Seyahat ediliyorise İzinlidir yazılı Belge ) • Islak İmzalı ve Kaşeli Olmalıdır.
 8. •Öğrenci veya Çalışmıyor ise Sponsor Evrakları ( Baba , Anne,Eş Çalışma Belgeleri Üstteki meslek grubuna göre ) ÖNEMLİ !!!!!!
 9. •Sponsor  dilekçesi ıslak imzalı olmalı, Sponsor olunan kişinin masraflarını açıkça karşılayacağını belirtmeli ve  imzalayan kişinin
 10. telefon   numarası, mail adresi ,adresi, adı soy adı açıkça yazmalıdır.

 

Önemli Bilgiler

PORTEKİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ VİZELERİ ŞAHSEN OLUP 

Randevu almak ve Konsolosluk ile ilgili tum sorulariniz icin lutfen sconsular.ankara@mne.pt adresine e-mail atiniz. 

Aşağıdaki linkten gerekli belgelere ve bilgilere ulaşabilirsiniz

https://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt/images/Schengen_vize_TR_WEB.pdf

 Öneml Açıklama: YEŞİL,GRİ,SİYAH PASAPORT SAHİPLERİ 90 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLİRLER. İSTANBULDA MACARİSTAN KONSOLOSLUĞUNDAN VİZE ALINMAKTADIR. ESKİ PASAPORTUNUZDA BULUNAN GEÇERLİ VİZENİZLE SEYAHAT EDEMEZSİNİZ.

İşlem Süres 7 İŞ GÜNÜ 

E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize katılın Fırsatlardan ilk siz haberdar olun!